Loading...

Privacyverklaring

Donny de Rijke Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Contactpersoon: Donny de Rijke +31 (0) 6 42 750 183, Scherpenhoek 53, 3085 EH Rotterdam. Email: foto@donnyderijke.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Donny de Rijke Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foto@donnyderijke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Donny de Rijke Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Donny de Rijke Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Donny de Rijke Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Donny de Rijke Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Donny de Rijke Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Donny de Rijke Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven bewaren wij voor een periode van 2 jaar, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Donny de Rijke Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Donny de Rijke Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Donny de Rijke Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Donny de Rijke Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Donny de Rijke Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar foto@donnyderijke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Donny de Rijke Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Donny de Rijke Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via foto@donnyderijke.nl.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruik om onze website beter te laten functioneren en om het gebruik van onze website geanonimiseerd te kunnen analyseren. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels een “cookiewall”.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekst bestand welke door uw browser wordt opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt. De informatie die is opgeslagen kan bij een volgende bezoek aan onze website gebruikt worden om informatie naar onze website terug te sturen.

Weten cookies wie ik ben?

Nee, cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surf gedrag. Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet!

Welke cookies gebruiken wij:

Op onze website maken we gebruik van:

Functionele cookies:: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zo wordt er gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen. Analytics cookies: Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens verzameld over het surfgedrag op onze website. Zo kunnen wij zien hoe onze website gebruikt wordt en op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van welke cookies door onze website op uw computer geplaatst kunnen worden.

Cookie Omschrijving Vervaltermijn Intern/Extern
has_js Bepaalt of Javascript ingeschakeld is, zodat onze website efficiënter kan werken en de gebruikerservaring kan verbeteren. Einde sessie Intern
cookie-agreed Legt het akkoord op het gebruik van cookies vast. 100 dagen Intern
_ga Google Analytics, meet het bezoek aan de website. 14 dagen Extern
_gid Google Analytics, maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers. 1 dag Extern
_gat_gtag_* Google Analytics en Adwords. Einde sessie Extern

Wij kunnen ons cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Opt-out van Google Analytics

Als je niet wilt dat jou site-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze kan je downloaden via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies in uw browser beheren of uitschakelen

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om uw cookies te beheren/verwijderen of uit te schakelen. Meer informatie voor uw browser kunt u vinden in de lijst hieronder.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Internet Explore: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van cookies op onze website dan kunt u contact opnemen via: foto@donnyderijke.nl